Disclaimer

DISCLAIMER HEIN’S SKATE

1. De aanvrager van de initiatie en/of workshop bezorgt zo spoedig mogelijk of minstens 10 dagen voor aanvang volgende gegevens:

 • de exacte locatie: straatnaam, huisnummer, postcode en gemeente
 • de exacte tijdspanne met begin- en einduren, eventueel vermelding van eventuele pauzemomenten
 • de naam en één of meerdere GSM nummers van de verantwoordelijke op de dag zelf
 • een raming van het aantal deelnemers (tenzij dit anders is overeen gekomen is dat max 25)
 • de facturatiegegevens: adres, eventueel bestelbonnummer en bij noodzaak BTW nummer
 • *Bij twijfel over de geschiktheid met betrekking tot bovenstaande praktische/ technische vereisten, mag u steeds contact met ons opnemen.

2. Met het oog op de kwaliteit die wij nastreven, zorgt de aanvrager voor:

 • een vlakke ondergrond zonder al te veel barsten/putten/bulten, bij voorkeur asfalt, tegels of gepolierde beton
 • een afdak, zaaltje of polyvalente overdekte ruimte voor bij regenweer (skateboarden op natte ondergrond schaadt het
 • materiaal en is gevaarlijk door het verdwijnen van het aspect ‘grip’)
 • – indoor: *opgelet met sportvloer in sportzalen: een synthetische/indrukbare vloer kan niet worden bereden en kan
 • mogelijks beschadigd worden wanneer er op geskateboard wordt
 • de mogelijkheid voor de deelnemers alsook de begeleider om gebruik te maken van sanitaire voorzieningen op
 • redelijke afstand van de locatie

3. Annulatie

 • vroegtijdig: (3 maanden voor aanvang of eerder) is kosteloos
 • onvoorzien: (minder dan 3 maand tot 1 maand voor aanvang) brengt een kost mee van 30% van het
 • overeengekomen bedrag + 21% BTW
 • laattijdig: (minder dan 1 maand tot 14 dagen voor aanvang) brengt een kost mee van 60% van het overeengekomen
 • bedrag + 21% BTW
 • te laat: (minder dan 14 dagen voor aanvang) brengt een kost mee van 100% van het overeengekomen bedrag + 21% BTW
 • *overmacht: bij extreem slecht weer of het door omstandigheden niet kunnen voorzien van een overdekte locatie (bij
 • regenweer) kan de activiteit in onderling overleg geheel kosteloos verplaatst worden naar een andere datum (deze
 • datum moet zich bevinden binnen hetzelfde boekjaar)
 • *annulatie wegens te weinig deelnemers valt niet onder de categorie ‘overmacht’; desgevallend gelden dezelfde kosten
 • dewelke onder ‘annulatie’ worden omschreven.

4. Ons engagement

 • Tenzij via mail anders werd overeengekomen voorzien wij:
 • een lesgever: steeds gediplomeerd en ervaren (Bachelor LO en of initiator skateboard)
 • protectiemateriaal voor alle deelnemers, meerbepaald pols-, elleboog- en kniebeschermers alsook helmen
 • professionele skateboards voor alle deelnemers
 • indien de locatie/ doelgroep het behoeft, vullen wij de oefenruimte aan met mobiele skatepark- modules dewelke
 • uitsluitend door onze lesgevers worden opgebouwd en afgebroken

5. Factuur

 • De betalingstermijn van 20 werkdagen mag in geen geval overschreden worden. Bij laattijdige betaling (al dan niet
 • volledig) wordt op het factuurbedrag een intrest aangerekend van 1 procent / maand betalingsvertraging.
 • Klachten of bezwaren dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven gecommuniceerd te worden.
 • Tevens wordt het bedrag verhoogd met 15 procent schadevergoeding met een minimum van 50 euro. Bij betwisting zijn
 • enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 • (Skateboard – Initiaties is een 100% ‘skateboard – minded’ bedrijf. We bieden geen step-, BMX of rolschaatsen aan.)