Skateboard Therapie

Marijn Verbruggen, Hein's Skateboarding, skatelessen, skatelessen, leren skateboarden, skateboard workshops skateboard initiaties, leren skaten, schoolsportdagen, skatekamp, skateboard stages, skate stage, skatepark, priveles skateboarden, skateboard verjaardagsfeestje, gestalttherapie, skateboard therapie, neurosequentie

WIE BEN IK EN WAAROM DOE IK DIT?

 Ik ‘Marijn Verbruggen’ ben sinds 2008 werkzaam in het onderwijs als leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Verder heb ik ervaring met het onderwijzen van Natuurwetenschappen en Techniek. Vanuit mijn professionele loopbaan verwierf ik ervaring met kinderen van alle leeftijden, achtergronden en contexten. Ik gaf 15 jaar les in een middelbare technische- & beroepsschool te Vilvoorde. Ik deed ook ervaring op in diverse lagere scholen en in grotere stedelijke scholen te Mechelen en Brussel.

Als vader van 3 kinderen kan ik me moeiteloos inleven in de relatie ouder/ kind en ken ik de complexiteit die het leven in een gezin soms met zich meebrengen kan. 

Mijn eigen schoolloopbaan liep niet van een leien dakje. Een problematiek van ADHD en concentratieproblemen bemoeilijkten zowat ieder schoolgerelateerd item. Mijn vermogen om zelf objectief terug te kunnen kijken op mijn eigen schoolverleden/ jongerentraject heeft me reeds vele malen geholpen om diverse jongeren te coachen die kampen met dergelijke problematiek. 

Marijn Verbruggen, Hein's Skateboarding, skatelessen, skatelessen, leren skateboarden, skateboard workshops skateboard initiaties, leren skaten, schoolsportdagen, skatekamp, skateboard stages, skate stage, skatepark, priveles skateboarden, skateboard verjaardagsfeestje, gestalttherapie, skateboard therapie

VAN BLOSO TOT NU

In 2008 schreef ik de ‘initiator- cursus skateboarden’ omdat ik vond dat deze sport meer omkadering verdiende dan het toen kreeg. Sport Vlaanderen (toen nog Bloso) pikte mijn idee op en samen organiseerden we deze cursus in de praktijk. Tal van jongeren vanaf 17 jaar kunnen sedertdien het initiator- brevet behalen. Later lanceerde deze samenwerking me tot allereerste bondscoach skateboarden; dit naar aanleiding van het Olympisch worden van de sport in 2018. 

Vanuit mijn zelfstandige activiteit als skateboard- instructeur/ coach kreeg ik gedurende de Corona- crisis heel wat vragen om skateboard- les aan huis te geven. Heel wat sportclubs waren immers gesloten en ouders waren ten einde raad hoe ze hun kind alsnog de nodige beweging konden aanbieden. 

Bij het geven van deze privé sessies kwam ik regelmatig in contact met jongeren die zich niet goed voelden in hun vel. Vaak Corona- gerelateerd, maar evenveel ook niet. Het is hier dat ik ontdekte dat ik een gids kan zijn voor jongeren die de weg kwijt zijn. Met als middel het skateboard; in een vertrouwensrelatie tussen jongere en diens coach ontdekte ik heel wat potentiële antwoorden op diverse hulpvragen.

WAAROM SKATEBOARD THERAPIE

Bewezen is dat regelmatige lichaamsbeweging een positief effect zou hebben op het algemeen psychisch welzijn. Zowel preventief, therapeutisch alsook effectief in de nazorg. Het skateboarden als sportieve activiteit op zich zorgt voor heel wat veranderingen in de hersenactiviteit. Dit door verhoogde afgifte van neurotransmitters zoals serotonine en dopamine, maar ook een verhoogde concentratie van endorfine in de bloedbanen. 

Wetende dat deze laatste zeer sterke gelijkenissen vertoont met opiaten kunnen we ook diens werking als zijnde erg gunstig bestempelen. Endorfine zorgt immers voor een pijnstillend effect en draagt toe aan een gevoel van welbevinden en geluk.

Lichaamsbeweging en skateboarden in het bijzonder stimuleert het vrijkomen van deze signaalstoffen in de hersenen en zou in sommige casussen zelfs even effectief blijken als psychotherapie en medicatie. Toch blijkt uit onderzoek dat 25% van de volwassenen en 80% van onze jongeren te weinig aan lichaamsbeweging doet. 

Met mijn skateboard- therapie wil ik tegemoetkomen aan meer specifieke noden van ‘antwoordzoekende’ kinderen, jongeren en jongvolwassenen; maar ook meer laagdrempelig voor ieder individu die even of reeds langer niet goed in zijn vel zit. Het betreft een combinatie van skateboarden en therapeutische ondersteuning. Mijn input kan eveneens complementair zijn aan andere therapeutische programma’s dewelke elkaar zelfs kunnen versterken.

Marijn Verbruggen, Hein's Skateboarding, skatelessen, skatelessen, leren skateboarden, skateboard workshops skateboard initiaties, leren skaten, schoolsportdagen, skatekamp, skateboard stages, skate stage, skatepark, priveles skateboarden, skateboard verjaardagsfeestje, gestalttherapie, skateboard therapie

Skateboard- therapie gaat over het ‘hier en nu’ en is een fenomenologische benadering vanuit de humanistische psychologie. Door nauwgezette samenwerking kan er opnieuw ruimte ontstaan voor zorgen, wensen en emoties en alles wat de patiënten aangaat. Uiteindelijk wens ik te  streven naar zelfregulatie in een veilige ontwikkelingssfeer. Ondermeer het werken aan lichaamsbesef, vormspanning, dialogen en expressievormen maken deel uit van mijn tools. 

Skateboarden op de korte alsook lange termijn is niet alleen leuk; het biedt ons ook een rijkdom aan zintuiglijke prikkels die een regulerend effect blijken te hebben op ons lichaam.

Het loopt op wieltjes

 Aan de hand van het neurosequentiële model wordt gesteld dat zelfs de kleinste sensaties zoals de trillingen in de voeten en de specifieke geluiden van een skateboard een regulerend effect kunnen hebben op patiënten. Verder zien we dat skateboarden ook een positieve invloed kan hebben op sociale activiteiten, samenwerkingsverbanden en het uithoudingsvermogen. Het principe van ‘vallen en opstaan’ komt in geen andere sport meer aan bod. 

Door het speelse karakter van het skaten beseft de actor amper in welke mate coördinatie, evenwicht en perceptie worden getraind. 

Met mijn skateboard- therapie trachten ik doeltreffende hulp te bieden voor hen waarbij het leven niet altijd op wieltjes loopt.  

Bronnen: childtrauma_academy, Rollbrett
Marijn Verbruggen, Hein's Skateboarding, skatelessen, skatelessen, leren skateboarden, skateboard workshops skateboard initiaties, leren skaten, schoolsportdagen, skatekamp, skateboard stages, skate stage, skatepark, priveles skateboarden, skateboard verjaardagsfeestje, gestalttherapie, skateboard therapie
Marijn Verbruggen, Hein's Skateboarding, skatelessen, skatelessen, leren skateboarden, skateboard workshops skateboard initiaties, leren skaten, schoolsportdagen, skatekamp, skateboard stages, skate stage, skatepark, priveles skateboarden, skateboard verjaardagsfeestje, gestalttherapie, skateboard therapie

Vallen en opstaan

Wanneer het fout gaat op het skateboard is er onmiddellijke feedback; het skateboard houdt je als het ware een spiegel voor. Slechts weinig externe factoren liggen aan de basis van eventueel falen. De skater is in 99% van de gevallen zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar kneuzingen en blauwe plekken. Of het nu gaat om gevoelens van angst, superioriteit, verbazing of onzekerheid; op het skateboard is éénieder de meer nederige versie van zichzelf. Het gaat over 100% focussen op het hier en nu. 

Bij het skateboarden doen we beroep op al onze zintuigen waardoor je je op een andere manier bewust wordt van het hier en nu. Een verandering in omgevingsgeluid kan er reeds toe leiden dat jij het skateboard een nieuwe richting uitstuurt; een richting met bijvoorbeeld minder kiezeltjes. 

Verbale alsook non verbale communicatie spelen in dit proces een belangrijke rol en het is daarbij niet altijd nodig om daadwerkelijk op het skateboard te vertoeven. Door middel van foutenanalyse, didactisch wenken en stapsgewijs vorderen, zorg ik als skateboard- therapeut voor een klimaat waarin de patiënt zich zowel fysiek als mentaal veilig voelt.

Aangepast skateboarden

Skateboard- therapie kan ingezet worden als creatieve/ recreatieve activiteit, zowel individueel als in groepsverband. Ook deelnemers met  een lichte lichamelijke beperking (motorisch – auditief – visueel) kunnen door middel van aangepast materiaal de sensaties van het skateboarden ervaren. Hierbij primeert niet altijd de therapie op zich, maar eerder het verleggen van de eigen grenzen en opbouwen van het zelfvertrouwen. Skateboarden is een fysieke en psychische training voor je lichaam. 

Marijn Verbruggen, Hein's Skateboarding, skatelessen, skatelessen, leren skateboarden, skateboard workshops skateboard initiaties, leren skaten, schoolsportdagen, skatekamp, skateboard stages, skate stage, skatepark, priveles skateboarden, skateboard verjaardagsfeestje, gestalttherapie, skateboard therapie

Psychotherapie met het skateboard

 Mensen met sociale en psychische problemen vinden in de skateboard- therapie een nieuwe frisse aanpak. Door met de gelijkgestemde therapeut een passie te delen verdwijnen heel wat struikelblokken als sneeuw voor de zon. We werken op positieve wijze met en aan persoonlijkheidskenmerken, gedragspatronen en emoties. We leren samen om ook de negatieve impulsen te kanaliseren en een plaats te geven. 

Onze gemeenschappelijke band met de wereld van het skateboard vangt emoties op, steunt de patiënt bij het nemen van beslissingen en draagt bij aan een verrijkend leven. Samen leren we je te ontspannen, bewust worden van blokkades, bouwen we aan het zelfvertrouwen, leren we de grenzen ontdekken en accepteren en worden we ons bewust van de eigen lichaamstaal. 

Concrete aanpak

Bij voorkeur start ik een intakegesprek met zowel met de hulpbehoevende als met de ouders/ voogd. Dit gesprek hoeft niet samen te vallen. Onze mobiele praktijkruimte (camper) maakt het mogelijk om de intakegesprekken te voeren op locatie (skatepark) van de paktijk- gedeelten. 

Na het schetsen van de situatie werk ik een plan van aanpak uit. Tenzij er noemenswaardige gebeurtenissen besproken dienen te worden, zal ik pas na een drietal sessies terugkoppelen naar de patiënt (en diens ouders). We zetten hier meteen ook de nieuwe doelen uit voor eventueel nog volgende sessies of maken een eindbesluit waarbij eventueel nog enkele werkpunten en uitdagingen worden geconcretiseerd. 

Met het oog op de vertrouwelijke band met de diverse partijen wordt tijdens de terugkoppelingsgesprekken niet zomaar alle besproken items zomaar uitgewisseld. Zoals wettelijk bepaald ben ik onderworpen aan de zwijgplicht en mag ik enkel gegevens delen met derden wanneer ik daar expliciet de toestemming voor heb gekregen. 

Neem zeker en vast contact op als ik voor u iets kan betekenen.
We zien/horen elkaar binnenkort.
Groeten Marijn