Workshops

Heins skateshop, skateboardinitiaties, sportdagen, how to skate
Heins skateshop, skateboardinitiaties, sportdagen, how to skate

skateboardinitiaties & workshops

Op heel wat evenementen, sportweken en schoolsportdagen is onze mobiele skateschool al jaren een gevestigde waarde. Reeds in 2007 startten wij met dit unieke concept. 

Gewapend met professioneel materiaal en uitsluitend gediplomeerde lesgevers trekken we het hele land rond om onze skateboardpassie te verspreiden.

this is how we do it

Initiaties

De initiaties verlopen zeer gestructureerd; er wordt les gegeven en we pogen optimale betrokkenheid na te streven bij alle deelnemers. Er is ruimte voor zowel individuele als klassikale feedback. De oefenvormen zijn pedagogisch en didactisch onderbouwd. Aan de hand van een eenvoudige foutenanalyse hanteren we het trial en error principe. Met één lesgever werken we met groepen tot maximaal 25 deelnemers. Met een tweede lesgever kunnen we verdubbelen tot 50. Op grote events is onze maximumcapaciteit 75 deelnemers met 3 lesgevers. Hiervoor beschikken wij over voldoende materiaal. Een sessie duurt bij voorkeur anderhalf uur, maar kan ook langer duren vanaf de leeftijd van 10 jaar.

DIFFERENTIATIE
Aanvankelijk wordt er heel laagdrempelig gewerkt met als ultieme streefdoel succeservaring voor alle deelnemers. Voor minder vaardige deelnemers hanteren we degressieve tools zoals een helpersfunctie, extra houvast of steunmaatregelen. Tal van opdrachten vereisen enige samenwerking waardoor het teambuilding- aspect nooit veraf is. Sterkere deelnemers worden extra uitgedaagd met opdrachten die meer techniek alsook durf vereisen. We maken ons sterk dat 99% van de deelnemers na een sessie van anderhalf uur technisch correct kunnen skateboarden in de zin van dat de basistechnieken (aanduwen, sturen, draaien en remmen) worden beheerst. Afhankelijk van het algemene niveau van de groep alsook de beschikbare tijd kunnen ook vervolmakingsopdrachten gegeven worden. 

VOOR EN DOOR WIE? 
Onze gestructureerde lessen (initiaties) zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, middelbare schoolkinderen, adolescenten en sportieve volwassenen. Wij werken uitsluitend met ervaren en gediplomeerde lesgevers: Bachelor Lichamelijke Opvoeding en/of initiator skateboarden. 

VEREISTEN LOCATIE
De aanwezigheid van een vlakke ondergrond is cruciaal. Bij regenweer is er nood aan een indoor- alternatief of schutting. Bij twijfel over de geschiktheid van de ondergrond kunt u steeds contact met ons opnemen. Eventueel kunnen wij van op afstand uw ondergrond beoordelen aan de hand van foto’s. Idealiter geven wij onze sessies op een bestaand skatepark. Anderzijds volstaat een ruimte vanaf 250m2 die wij eventueel kunnen aankleden met modules uit ons mobiel skatepark. 

Workshops

Onze skateboard- workshops verlopen een stuk minder gestructureerd dan de initiaties, maar zijn daarom niet minder leuk of leerzaam. Bij een workshop gaan we ervan uit dat er geen constant aantal deelnemers is en geen afgebakende tijdspanne. De deelnemers komen en gaan op eigen initiatief waardoor een groepsles niet aan de orde is. 

BEGELEIDING
De lesgever zal zich in eerste instantie bekommeren om de minst vaardige bezoekers. Hij zal hen assisteren bij het aantrekken van de beschermers en nadien kort enkele statische evenwichtsopdrachten introduceren. Indien nodig worden deze aan de hand van korte demonstraties bijgestuurd. Uiteraard kunnen de ervaren skaters steeds bij onze lesgevers terecht voor specifieke tricks en tips.

Specifieke voorbeelden waarbij best geopteerd wordt voor workshops zijn: straatfeesten, grotere evenementen, de Buitenspeeldag, communiefeesten, schoolfeesten, dag van de Jeugdbeweging, …

SCHOOLSPORTDAGEN

Sinds onze opstart in 2007 kwamen we reeds op honderden scholen en introduceerden we reeds duizenden enthousiastelingen in onze geliefde sport. Onze sessies zijn geschikt voor zowel lagere schoolkinderen als voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Ook het Buitengewoon Onderwijs is een onderwijsvorm die we niet overslaan. Hoewel elke doelgroep een specifieke aanpak vereist, kunnen we stellen dat de sessies steeds succesbeleving bereiken en een positieve invloed kunnen betekenen voor de groepsdynamiek.

LAGER ONDERWIJS
Met ons mobiel skatepark kunnen wij gelijk welke speelplaats omtoveren tot een uitdagend oefenterrein. Dit is echter geen vereiste indien er met absolute beginners wordt gewerkt. Wij zorgen ervoor dat alle deelnemers veilig worden ingepakt met professioneel beschermingsmateriaal (pols-, knie-, en elleboogbeschermers + helm). Met 1 lesgever bereiken we een maximaal rendement van 25 deelnemers; met een tweede lesgever 50 deelnemers en met een derde kunnen wij tot 75 deelnemers activeren per sessie.

SECUNDAIR ONDERWIJS
Voor schoolsportdagen gericht op het Secundair Onderwijs zullen wij in onderling overleg op zoek gaan naar een geschikte locatie. Gezien deze doelgroep zowel fysiek als cognitief sterker in zijn schoenen staat, kunnen we best opteren voor een bestaand skatepark. Mocht dit niet aanwezig zijn in de wijde omgeving van uw school kunnen wij dit deels compenseren door middel van ons eigen mobiele skatepark. Afhankelijk van het aantal lesgevers kunnen wij een capaciteit aan tot maximaal 75 deelnemers per sessie.

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Sportdagen voor het Buitengewoon Onderwijs verschillen niet erg veel van onze werking op andere scholen, maar met het oog op een veilig leerklimaat werken we wel met kleinere groepen. Afhankelijk van het onderwijstype zal ook de oefenstof aangepast worden aan de specifieke doelgroep. Uiteraard hebben we het volste vertrouwen in de expertise van vaste leerkrachten en begeleiders om in te schatten wat al dan niet haalbaar is. Onze methoden staan zeker ook open voor aanpassingen. Onderstaande link geeft je meer uitleg ivm onze aanpak.

–>KH-Heins_BuitengewoonOnderwijs.